Tin tức

DateTiêu đềDanh mục
2022/05/11Ngành nhựa hướng tới sản phẩm thân thiện với môi trườngTin tức2022-05-11 15:35:02
2021/12/06THALOPLAST được đánh giá chứng nhận theo Bộ qui chuẩn SMETA – SEDEX bởi tổ chức SGS.Thông báo, Tin tức2021-12-06 10:26:50
2021/11/09Hướng đi nào cho M&A ngành nhựa?Tin tức2021-11-09 12:37:04
2021/10/27Để ngành nhựa phát triển bền vữngTin tức2021-10-27 11:51:19
2021/10/20Áp lực thuế đè nặng doanh nghiệp nhựaThông báo, Tin tức2021-10-20 11:21:17
2021/10/14Hãng NEC Sản xuất nhựa sinh học từ vỏ hạt điềuThông báo, Thông cáo báo chí, Tin tức, Truyền thông2021-10-14 10:17:00
2021/10/06Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019Tin tức2021-10-06 08:53:52
2021/08/31Tài liệu đại hội Cổ đông thường niên 2021Tin tức2021-08-31 14:01:55
2021/07/08Bản báo cáo đánh giá tiêu chuẩn SMETATin tức2021-07-08 17:28:17
2021/06/22Bản khắc phục tiêu chuẩn SMETATin tức2021-06-22 10:45:29
2021/04/23Chứng nhận ISO 9001-2015Thông báo, Tin tức2021-04-23 11:05:42
DateTiêu đềDanh mục
2021/10/14Hãng NEC Sản xuất nhựa sinh học từ vỏ hạt điềuThông báo, Thông cáo báo chí, Tin tức, Truyền thông2021-10-14 10:17:00
DateTiêu đềDanh mục
2021/10/14Hãng NEC Sản xuất nhựa sinh học từ vỏ hạt điềuThông báo, Thông cáo báo chí, Tin tức, Truyền thông2021-10-14 10:17:00
DateTiêu đềDanh mục
2021/12/06THALOPLAST được đánh giá chứng nhận theo Bộ qui chuẩn SMETA – SEDEX bởi tổ chức SGS.Thông báo, Tin tức2021-12-06 10:26:50
2021/10/20Áp lực thuế đè nặng doanh nghiệp nhựaThông báo, Tin tức2021-10-20 11:21:17
2021/10/14Hãng NEC Sản xuất nhựa sinh học từ vỏ hạt điềuThông báo, Thông cáo báo chí, Tin tức, Truyền thông2021-10-14 10:17:00
2021/04/23Chứng nhận ISO 9001-2015Thông báo, Tin tức2021-04-23 11:05:42