Contact Us
THALOPLAST

Tên : Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long


Trụ sở chính : Số 360 đường Giải Phóng – phường Phương Liệt – quận Thanh Xuân – Thành Phố Hà Nội


Điện thoại : (84-24) 3 864 1401 – HOTLINE: 09123 77696 – Fax: (84-24) 3 864 3457


Nhà máy – Địa chỉ giao dịch : Số 5 đường TS5 – Khu CN Tiên Sơn – Bắc Ninh


Điện thoại : (84-222) 3 710 425 – Fax: (84-222) 3 710 424


Email : thaloplast@nhuathanglong.com.vn


Website : https://nhuathanglong.com.vn