THALOPLAST được đánh giá chứng nhận theo Bộ qui chuẩn SMETA – SEDEX bởi tổ chức SGS.

Công ty luôn chú trọng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc an toàn cho người lao động và Công ty đang áp dụng Bộ qui tắc chuẩn SMETA – SEDEX các vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội, điều kiện làm việc an toàn cho người lao động.

Tháng 12/2019 Công ty đã được đánh giá chứng nhận theo Bộ qui chuẩn SMETA – SEDEX bởi tổ chức SGS.

smeta-logo

– Bản báo cáo đánh giá tiêu chuẩn SMETA ( Xem tại đây )

– Bản khắc phục tiêu chuẩn SMETA ( Xem tại đây )