Chứng nhận ISO 9001-2015

Tháng 10/2018 Công ty Nhựa Thăng Long đã hoàn thành việc chuyển đổi ISO 9001 phiên bản 2008 và được cấp Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 .

Quý 4/2018 Công ty Nhựa Thăng Long đã đầu tư máy móc, thiết bị và cải tạo nâng cấp Khu Nhà xưởng sản xuất sạch. Công ty đang tiếp tục Xây dựng các qui trình và áp dụng Hệ thống quản lý ISO 15378 – Thực hành sản xuất sạch bao bì sơ cấp cho ngành dược phẩm. Dự kiến tháng 3/2019 Công ty được cấp Chứng nhận ISO 15378 bởi tổ chức SGS.

Bên cạnh đó Công ty luôn chú trọng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long đang triển khai áp dụng và thực hành Bộ qui tắc chuẩn SMETA các vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội và điều kiện làm việc an toàn cho người lao động.